Velkomen til Atløy

Viser arkivet for stikkord vel

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte i Atløy Vel!

Styret i Atløy Vel har vedtatt at det skal avholdes Ekstraordinært
Årsmøte i Atløy Vel, Søndag den 6 september 2009, kl. 16:00 i Atløy Kulturhus.
Styret ønsker eit vedtak på fordelinga av overskotsmidlane etter årets Krabbefestival.
Samferdselgruppa vil også avholde ein presentasjon på status og “veien vidare” vedr. Atløysambandet.

Vel møtt!

For Styret
Tore H. (Leiar)