Velkomen til Atløy

Viser arkivet for stikkord helse

Hjartestartar på Atløy

Status for innsamling til hjartestartarar på Atløy pr. Desember 2010:
Vi har fått inn Kr 5700,- på konto 3705 17 47926.
Sidan ein startar kostar 25-30000, har vi eit stykke igjen for å få realisert dette prosjektet.
Det er eit håp om at vi kan få ein startar med opplæring frå Helse Førde, men noko endeleg svar har vi ikkje fått enno.
Dersom det er nokon som kan tenke seg å få opplæring og vere med å ha ei form for vakt på startarane, kan dei vende seg til Atløy Vel.