Velkomen til Atløy

Viser arkivet for stikkord atløybru

Betalt flytting

Når det gjelder utspill om å betale innbyggerene i Otterdal i Hornindal for å flytte, fordi det koster 230 mill for å bygge ny vei, er interessant. Denne måten å tenke på har jeg sansen for. Tenk om vi kunne gjort det samme med oss ca 500 innbyggarane på Atløy! Det koster staten 12 millionr kr å drive fergen mellom Atløy og Askvoll, hvert år. Dvs at dersom fergen blir lagt ned, så kan staten sette 12 mill ekstra i oljefondet hvert år. Les meir…

Full gass for Atløysambandet!!!!

Det har vert sagt no “på bygda” at det er snakk om eit møte som skal vere på fylket no i månadsskiftet nov/des, der atløysambandet kan vere oppe? Dersom dette stemmer, er dette noko som absolutt bør markedsførast og markerast.
Det har vert skrive lite om framdrifta, og kva som er stoda og eventuelle hindringar for å kunne få bru realisert. Er ikkje dette ei sak som bør opp og fram i lyset??
Kva meiner politikarane, og folkevalde i kommunen?
Fastlandssamband med Atløyna vil og verte med å styrke Askvoll som kommune på fleire område. Sjølvsagt vil det kunne verte fleire som vil busetje seg på øyna, grunna ferja forsvinn, jo fleire innbyggjarar dess meir skatteinntekter, enklare med turnusarbeid (kveld/natt) og arbeidstider. Kortare ferjeavstand til Værlandet, med mogleg oftare avganger, godt positivt for dei.

No må vi få mykje blest om dette sambandet, gjerne med markeringar og andre ablegøyer, for å få merksemd på fordelane med bru.
Få fram forslag om korleis ein kan oppnå dette.
Og igjen Politikarar, kom på bana og ikkje sit og hald stilt, og vere redde for å bruke mandatet som er gjeve dykk ved kommuneval. Det er ein grunn til at nettopp dykk er i kommunestyret og/eller på fylkestinget.