Velkomen til Atløy

Viser arkivet for stikkord årsmøte

Årsmøte AIL

Årsmøte

Atløy Idrettslag
onsdag 21.03.2012

kl 19.00 i Atløy Kulturhus

Sakliste:
1.Val ordstyrar
2.Godkjenne innkalling
3.Godkjenne sakliste
4.Val skrivar
5.Val underskrift møtebok
6.Årsmeldingar
7.Årsrekneskap
8.Tilbygg Atløy Kulturhus
9.Dugnadsdag
10.Saker som har kome til
11.Val

Dei som ikkje tek attval må melde skriftlig i frå til valnemnda v/ Rita Herland, innan 12.03.2012.

Årsrapportar frå særgruppene og saker som skal takast opp må vere levert til Vegard Stølen, innan 12.03.2012.

Årsmøte Atløy Idrettslag

Årsmøte

Atløy Idrettslag
søndag 13.03.2011

kl 14.00 i Atløy Kulturhus

Sakliste:
1.Val ordstyrar
2.Godkjenne innkalling
3.Godkjenne sakliste
4.Val skrivar
5.Val underskrift møtebok
6.Årsmeldingar
7.Årsrekneskap
8.Tilbygg Atløy Kulturhus
9.Saker som har kome til
10.Val

Dei som ikkje tek attval må melde skriftlig i frå til Vegard Stølen, innan 07.03.2011.

Årsrapportar frå særgruppene og saker som skal takast opp må vere levert til Vegard Stølen, innan 07.03.2011.