Velkomen til Atløy

Krabbefestivalen

For meir informasjon sjå Facebook
Om de ynskjer å kontakte krabbekomiteen: krabbefestival@gmail.com

Overnatting
Behov for campingplass under Krabbefestivalen? Det er plassar å finne på Grendacampingen på Herland om du er tidleg ute. Anten om du har campingvogn, bubil eller om du treng teltplass. Fyrstemann til mølla!

Historias første Krabbefestival på Atløy var 22.-24. August 2008.
Hovudmålet med festivalen er fokus på krabbe som levebrød, mattradisjon og samlingpunkt. Vi vil synleggjere nokre av tilboda og mogelegheitene som finns her, og gje dei besøkande ei positiv helg med god mat i vakker natur på ein allsidige stad. Delmål er å spore til optimisme, skape samhald og aktivitet for lokalbefolkninga.

Dekning ifrå tildegare festivalar:

2013 Reportasje i Firda Krabbeetande kai-stemning
2011 NRK Kulturmeldar ØyaMøya Hemningslause Kystkvinner
2011 Bilder i Firda Ein heil serie
2011 Videoar frå utstillinga Fiskarbonden si helg og høgtid
2011 Firda rapporterer Rekordhelg
2011 Programheftet 2011
2011 Utstillinskomiteen Fiskarbonden si helg og høgtid
2010 Fotoalbum 12 foto v Tore K.
2010 Programheftet Krabbeball m.meir
2010 Påmelding Ta Sjansen Utfrodringa
2010 Første info Festival i krabbetempo
2009 Fotoalbum Masse bilder
2009 Bevis på dugnadsånd Ros frå Arild
2009 Takk til alle Ros frå komiteen
2009 Steinbra oppleving Sunnfjord Geo Senter guiding
2009 Annonsert på origo Kva skal skje i år
2008 annonsert program 22.-24. august KRABBEFESTIVAL på ATLØY
Festival i krabbetempo! Sjømat i alle variantar, revy, dans, tema næringsutvikling, opning av geologiløype på Brurastakken, konkuransar og aktivitetar. Bli med krabbefiskarane å dra krabbeteiner, koking av krabbe på kaia og stort langbord med krabbe på enklaste vis.

Vist 9695 gonger.