Velkomen til Atløy

Atløysambandet

Atløy er ein del av Askvoll Kommune, her jobbes det med næringslivet. Omstillingskommune Med eigen prosjektleiar Britt Hansen

Befolkninga veks uten bru, ka skal det verte når brua kjem? Sauesund byggefelt våren 2012"
Firda 2011 8 nye familiar siste året
Kommunen krev fleire tomtesøkjarar 2010

.Fleire linker ang Atløysambandet

Vist 515 gonger.