Velkomen til Atløy

Kulturminne

Vilnes kyrkje

Vilnes kyrkje er 337 år og minner om at det alt i 1320 stod kyrkje her. Dette kulturminnet treng brannsikring – overrislingsanlegg – og det hastar. Men kvar er pengane, kommunen og Riksantikvaren?

Vilnes Kyrkje

I år rundar kyrkja 340 år.

Bautasteinen nord-aust for kyrkja.

Tidlegare såg ein runer på denne steinen,

Steinkrossen

Steinkrossen som står på kyrkjegarden, skulle ha raga høgre, men nedste delen er avslått. Truleg er krossen laga i Hyllestad.