Velkomen til Atløy

Tur på Atløynipa

Isen har så vidt lagt seg.

Lervåg og utøve

Vilnes

Frå nipa ser ein nesten heile væra…Askvoll,Olset og innøve landet

Store Skrevatnet,med Alden og Værlandet bakom

Skrevarden i bakgrunn

Nærma oss Nipa no :P

Skaret,Sauesunde,skule,barnehage,idrettsbana mm

Lervåg beint her nede