Velkomen til Atløy

Kaihavari

Syndaren

Her ligg opphavet til havariet: ferja Aurland som er ute av drift etter smellen.

Senka kaia

Ferja køyrde på kaia og senka ho.

Havarerte

Båten til Roger er totalt havarert.

Kaihavari

Småbåtkaia i Gjervika er køyrt i senk.

Gjervik allmenningskai 2011

Slik ser den nye kaia ut no.

Ferja Aurland.

I bakgrunnen ser vi England, Kumle og Sauesesundet.