Velkomen til Atløy

Redningsbasar.

Kjekt å ha med fleire, klar til vårhyl.

Wenche, Solveig, Bjarne, Kay Lise, Elisabeth og Ann Tove gjer seg klar til å synge. Framme: Einar og Charles.

Basar.

Per har vunne krem.

Trekking av årevinstar.

Kay Lise og Ann Tove sjekkar åra til Inger Lise.

Gjenbruk.

Sandra viser fram handlenett av kaffiposar.