Velkomen til Atløy

Ballbinge, byggeprosess

Utrulling av oppdekket-3

Utrulling av oppdekket-4

Utrulling av oppdekket-5

Grøfting

Utrulling av oppdekket-6

Utrulling av oppdekket-7

Utrulling av oppdekket-8

Utrulling av toppdekket-2

Tunge Tak

Meir Jamning

Monteringsarbeid-2

Monteringsarbeid-3

Monteringsarbeid

Leif Rune

Siste Finpuss-2

Siste Finpuss-3

Ikkje berre fottballtrenar

Siste Finpuss-1